środa, 29 lutego 2012

Kurs konserwacji drewna zabytkowego - edycja 2012.


Organizowany jest III kurs praktycznej konserwacji drewna z uwzględnieniem :
- usystematyzowania wiadomości o drewnie jako materiale
- programowania prac pod względem realnych możliwości finansowych inwestora
- realnych możliwości zakupu środków na rynku środków konserwatorskich
- nauki pracy narzędziami ręcznymi
- nauki stosowania środków konserwatorskich
- zamienników i technologii równoległych
- BHP w konserwacji zabytków
- nowoczesnych technologii stosowanych w konserwacji drewna - rezystograf, fumigacja w azocie, ozonowanie

Kurs  przeznaczony jest wyłącznie dla osób pracujących jako konserwatorzy dowolnej specjalności , pracowników muzeów i skansenów nadzorujących lub wspomagających prace konserwatorskie oraz absolwentów i studentów studiów kierunkowych konserwacji zabytków. 

Kurs alternatywny  dla osób nie związanych z zawodem :
http://projektus.blogspot.com/2012/03/kurs-konserwacji-drewna-zabytkowego.htmlProgram szkolenia układany jest na podstawie ankiety wypełnianej przez chętnych do odbycia kursu.
Pozwala to na wyeliminowanie tematów zbędnych .
Zajęcia w muzeum lub w Skansenie.  Możliwość przeprowadzenia szkolenia w innych lokalizacjach po uzgodnieniu. 

Koszt szkolenia  z noclegiem i wyżywieniem - od 350 do 800 zł / dzień w zależności od programu.
W tym są materiały i narzędzia.
Minimalna długość kursu to 5 dni.

Kurs kończy się egzaminem , który może być trudny. Opłacenie należności nie gwarantuje otrzymania certyfikatu ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni konserwatorzy drewna, technolog drewna , biegli sądowi z omawianego zakresu oraz wielu innych specjalistów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres :  opinie@vp.pl

Planowany termin -  maj/czerwiec 2012 - w zależności od oczekiwań uczestników.
Popękana szpachla w parkiecie. Czy zgodna z Polską Normą?

Wiele razy spotyka się szczeliny pomiędzy klepkami parkietu, wypełnione szpachlą.
Niestety, przy zbyt dużych szczelinach, szpachla często pęka i wypada, tworząc nieprzyjemną optycznie i trudną do posprzątania posadzkę. Według norm wewnętrznych SPP szczelina wypełniona kitem nie może być szersza niż 1 mm. Norma EN 13226:2009 mówi o odchyłce wymiaru szerokości klepki +/- 0,5mm czyli w najgorszym przypadku mamy 1 mm szczeliny. A jak to się ma do praktyki?
Niestety spotyka się czasami posadzki ze szpachlowanymi szczelinami o szerokości 4 a nawet 5mm.
A oto kilka fotek zbyt szerokich szczelin.

Pamiętajmy, iż zgodnie z  art.5 ust.3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. „O normalizacji”, w którym stwierdza się, że „stosowanie norm jest dobrowolne” *

Karol Kopeć

* z wyłączeniem kilku przypadków.Zasinienie schodów - wyjątkowy przykład z praktyki rzeczoznawcy.

Po mniej więcej dwuletnim okresie użytkowania , wystąpiły na powierzchni trepów sine zaplamienia.
Trepy s drewna litego przyklejone do podłoża betonowego. Boki trepów dotykają do ścian  bocznych klatki schodowej . Pomieszczenie ogrzewane centralnie. Co najdziwniejsze , wilgotność trepów różniła się zasadniczo w zakresie strony lewej i prawej. Po stronie lewej wilgotność drewna wahała się w granicach 24 - 32 %. Po stronie prawej wilgotność drewna wahała się na poziomie 12- 15 %. Jest to stan wyjątkowo rzadko spotykany.
Co było przyczyna takiego stanu? Odpowiedź jest prosta. Wyjątkowo mokry rok i brak izolacji poziomej ściany nośnej ( lewa ściana klatki schodowej ). Wilgoć z gruntu przedostała się do ściany, a z stamtąd do drewna. I problem gotowy.
Karol Kopeć


Widok zasiniałych miejscowo schodów


Lewa ściana klatki schodowej
.
Widoczne przebarwienie drewna
na wskutek wilgoci
Pomiar wilgotności drewna


Przyczyny zeschnięć desek ? - ciekawe pytanie.

Często słyszę takie oto pytanie : "Jaka jest przyczyna zeschnięcia się tej podłogi ?"
Otóż,  sprawa jest prosta i pokrótce postaram się przybliżyć ten temat .
Oto tabela wilgotności równoważnej drewna - drewno w danej temperaturze i wilgotności powietrza uzyskuje po dłuższym czasie tz. wilgotność równoważną.
Kolorem czarnym oznaczono wilgotność równoważną drewna w %.
Kolorem czerwonym oznaczono temperaturą powietrza w 'C.
Kolorem zielonym oznaczono wilgotność powietrza w %.Wilgotność powietrza %
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a


p
o
w
i
e
t
r
z
a
'C


15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
0 3,9 4,7 5,4 6,3 7,2 8,2 8,8 9,6 10,2 11,3 12,3 13,6 15,3 17,5 19,2 21 24,6
5 3,8 4,6 5,3 6,2 7 8,1 8,7 9,4 10,1 11 12,2 13,4 15,2 17,2 18,8 20,8 24,4
10 3,7 4,5 5,2 6,1 6,9 8 8,6 9,2 10 10,8 12 13,2 15 17 18,5 20,6 24,2
15 3,6 4,4 5,1 6 6,8 7,8 8,5 9,1 9,9 10,6 11,8 13,1 14,9 16,7 18,3 20,4 24
20 3,5 4,3 5 5,9 6,7 7,6 8,3 9 9,8 10,5 11,6 13 14,7 16,3 18,1 20,2 23,8
25 3,4 4,2 4,9 5,8 6,6 7,4 8,1 8,8 9,7 10,4 11,4 12,8 14,4 16 17,8 20 23,6
30 3,3 4,1 4,8 5,7 6,5 7,2 7,9 8,6 9,5 10,3 11,2 12,6 14,1 15,7 17,5 19,7 23,6
35 3,2 4 4,7 5,6 6,4 7 7,7 8,4 9,3 10,1 11 12,4 13,8 15,3 17,2 19,4 23,2
40 3,1 3,9 4,6 5,4 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1 10 10,8 12,1 13,6 15 16,8 19,1 23
F. Krzysik " Nauka o drewnie"
Wielu inwestorów, chcących zakamuflować realne przyczyny powstawania uszkodzeń posadzek, na czas oględzin rzeczoznawcy ogrzewa lub nawilża pomieszczenia, tak aby uzyskać prawidłowe wartości parametrów powietrza. Jest to dosyć łatwy zabieg, ale nic to nie daje. Wystarczy zmierzyć wilgotność drewna , szerokość szczelin oraz chwilowe parametry powietrza i wszystko jest jasne. 
Nie ma możliwości, aby drewno przy temperaturze powietrza  20 'C i wilgotności powietrza na poziomie 65% miało wilgotność około 6 do 7%.  Często jako rzeczoznawca obalam roszczenia inwestorów oparte na twierdzeniu, iż monitorują oni warunki cieplno-wilgotnościowe powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych , a powstałe wady są wynikiem błędów wykonania.
Tak więc , przyczyną zeschnięcia się desek jest albo zbyt duża wilgotność początkowa drewna ( deski były zbyt wilgotne i tu jest ewidentna wina wykonawcy) albo zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu. 

Oczywiście należy uwzględnić dodatkowe czynniki, takie jak nadmierne zawilgocenie podczas sprzątania, nieszczelne pralki i lodówki, problemy z wilgotnością podłoża oraz brak izolacji poziomej ścian.
Świadczą o tym różnego rodzaju ślady i uszkodzenia posadzek. 
Ale to już temat na następnego posta.
Karol KopećTypowe szczeliny powstałe po zamontowaniu w pomieszczeniu centralnego ogrzewania. Wcześniej pomieszczenie ogrzewano piecami kaflowymi.niedziela, 26 lutego 2012

Fumigacja drewna gazami niereaktywnymi - Azot i Argon w konserwacji zabytków.

Drewno jako materiał stosunkowo tani i dostępny był i jest jednym z głównych materiałów stosowanych do wyrobu najrozmaitszych rzeczy. Począwszy od budowy domów i aż na biżuterii skończywszy.
Niestety, drewno nie jest substancja odporna na wielorakie zagrożenia tak fizyczne jak i biologiczne.
Owady, techniczne szkodniki drewna, są jednym z podstawowych czynników destrukcji drewna . Popularnie i niesłusznie zwane " robakami" czy " kornikami" niszczą rok rocznie olbrzymie ilości obiektów. Zjawisko to szczególnie widoczne jest w Skansenach, gdzie lwia część eksponatów wykonana jest z drewna lub materiałów naturalnych ( skóra, len, konopie, wełna itd) .


Załadunek obiektów do namiotu fumigacyjnego. Jak widać , można jednorazowo umieścić w namiocie naprawdę dużo obiektów. 

 Walka z owadami przypomina walkę z wiatrakami. Olbrzymie środki pieniężne przeznaczane rokrocznie na zwalczanie owadów nie dają spodziewanych efektów.
W walce z owadami mamy do dyspozycji wiele nowoczesnych metod. Najważniejsze z nich to zwalczanie szkodników drewna przy pomocy fumigacji, ozonowania, mikrofal oraz nisko szkodliwych środków chemicznych.
Fumigacja w atmosferze gazów neutralnych polega na umieszczeniu obiektu w szczelnym pojemniku i usunięciu z tego pojemnika tlenu. Całość procesu odbywa się w temperaturze powyżej 15 'C. Wielu badaczy podaje jako graniczne temperatury od 10 do 38'C . Oczywiście obniżenie temperatury wpływa u owadów na spowolnienie  funkcji życiowych, co radykalnie wydłuża proces fumigacji. Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji wykazano, iż przy obniżeniu na czas około czterech tygodni poziomu zawartości tlenu poniżej 1,5 %  powoduje całkowitą eliminacje larw i postaci dorosłych owadów - technicznych szkodników drewna.
Od lat, stosuje się z powodzeniem metody oparte na zastosowaniu azotu i argonu. W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wdrożono w 2007 system fumigacji w atmosferze azotu. Metoda oparta na badaniach dr A. Kuberki została udoskonalona i przystosowana do fumigacji obiektów wielkowymiarowych . System pozwala na jednoczesną fumigację wielu obiektów wykonanych z różnych materiałów. Jest to jak na tą chwilę jedyna metoda pozwalająca na hurtowe fumigowanie obiektów zabytkowych w atmosferze azotu lub argonu.  W stosunku do innych metod opartych na umieszczaniu obiektów w workach z folii ACLAR , metoda stosowana w Skansenie w Kolbuszowej i Szreniawie pozwala na jednoczesne fumigowanie całych kolekcji i obiektów wielkowymiarowych. W przypadku Skansenów , znając ogrom obiektów przechowywanych w magazynach,  ilość obiektów w jednym wkładzie i szybkość fumigacji ma niebagatelne znaczenie
Proces oparty jest na zasadzie przedmuchiwania namiotu azotem, aż do uzyskania zadanego poziomu stężenia tlenu. Na podobnej zasadzie oparte są inne metody fumigacji np. popularna VELOXY.
Skuteczność metody potwierdzona została niezależnymi badaniami polskich naukowców: dr A. Kuberki  i dr P. Boruszewskiego, oraz szanowanych ośrodków zagranicznych, że wymienię tylko Metropolitan Museum of Art .
Oczywiście nie można spoczywać na laurach i cieszyć się z sukcesu wprowadzenia  nowoczesnej i nietoksycznej metody do palety środków konserwacji drewna, skóry i tkanin.  Szukając nowych rozwiązań, opracowałem system pozwalający na znaczne zmniejszenie pracochłonności związanej z obsługa  namiotu oraz obniżający o 75%. zużycie azotu . Po wprowadzeniu moich modyfikacji, łatwiej i szybciej uzyskuje się poziom tleny w komorze na poziomie poniżej 1,5% oraz obniża się znacząco koszty związane z zakupem gazu.  Zastosowanie "pompy tlenowej" pozwala na uzyskanie nawet poziomu 0,5% zawartości tlenu w mieszaninie. 
Następnym etapem modyfikacji było zastosowanie modułu ozonowania, co zamieniło resztkową zawartość tlenu w ozon. Przyspieszenie procesu oraz wzrost skuteczności został potwierdzony próbami terenowymi. 

Oferuję pełną technologię fumigacji z modułem ozonowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem , a także modyfikacją już istniejących systemów fumigacji opartych na gazach reaktywnych.

W razie zainteresowania moja metodą , proszę o kontakt : opinie@vp.pl
Karol Kopećśroda, 15 lutego 2012

Kto robi wariata z inwestorów??? Cena renowacji okien.

Znalazłem  portal z ciekawymi  informacjami dla inwestorów : www.budujemydom.pl

"Ile zapłacić wykonawcom
Pracownia Analiz Rynku Budowlanego (PARB) systematycznie monitoruje stawki wykonawców na terenie całego kraju. Dane są zbierane w postaci ankiet wypełnianych przez członków KBD (Klubu Budujących Dom). Wartości skrajnie niskie i skrajnie wysokie są odrzucane. Rozkład podanych przez czytelników stawek jest prezentowany w postaci wykresu słupkowego, przy czym słupki niebieskie dotyczą budowy nowego domu, a czerwone remontów.
Ostatnia aktualizacja - 2012-01-12.

Renowacja dwustronna drewnianych okien (skrobanie, opalanie, malowanie) - ceny 2012 "


Najczęściej podawana stawka za m2 brutto = 40 zł   a najniższa to 20 zł/m2 !!!!!! 


Czyli 40 zł brutto to 32,77 zł netto. W tym mamy robociznę na skrobanie opalanie i malowanie !!!!!
Większego idiotyzmu nie widziałem już od dawna.
 Przy takiej cenie można się spodziewać tylko jednego - reklamacji .
Z moich doświadczeń wynika, iż usuniecie starej farby, szpachlowanie , szlifowanie i malowanie 1m2 ościeżnicy skrzynkowej to około 12 h. I to przy założeniu, że okien jest kilka i jedno szpachlujemy i zostawiamy do schnięcia a zabieramy się za drugie. A gdzie koszty renowacji skrzydeł.
Średnio stare okno ma 3 m2 , czyli mamy 120 zł za okno ?!?!?!?!
Nie piszę tego na podstawie literatury, ale na podstawie swojej ponad 20-letniej praktyki.
Co prawda jest wielu "Inwestorów", dla których wyłącznie cena ma znaczenie, ale nie możemy równać poziomu do najgorszych.

Wyniki prac za 40 zł /m2 można zobaczyć tutaj :
http://projektus.blogspot.com/2011/09/tania-renowacja-okien-naprawy-pana-zota.html
Termomodernizacja okien - fakty i mity. Część II.

Natrafiłem na taka informację :


"Wymiana okien
Za wymianą starych, przeciekających okien stoi sporo niepodważalnych argumentów. Nowe okna sprawią, że poprawi się komfort życia. Nowoczesne technologie pozwalają raz na zawsze rozwiązać problem kondensacji i zapobiegają zniszczeniom powodowanym przez nadmierną wilgoć. Na pewno też podnoszą wartość rynkową domu. Nie licz jednak, że koszt wymiany zwróci się w postaci zaoszczędzonej energii, ostrzega Blasnik. Badanie, jakie przeprowadził na zlecenie elektrociepłowni Concord Municipal Light w Bostonie, wykazało, że wymiana 15 starych okien pozwoli zaoszczędzić od 42 do 112 dolarów rocznie. Nawet gdyby oszczędności były większe, koszty wymiany (ok. 7 tys. dolarów) zwróciłby się dopiero po ok. 62 latach."   Autor: Mary Beth Breckenridge  Źródła: Los Angeles Times , za Onet.pl  

Ciekawe jest to, iż moje wyliczenia potwierdzają się w realiach USA.


Termomodernizacja okien - fakty i mity. Część I.
http://projektus.blogspot.com/2012/02/termomodernizacja-okien-fakty-i-mity.html

Karol Kopeć


piątek, 3 lutego 2012

Termomodernizacja okien - fakty i mity.

Wiele osób pyta mnie, czy opłaca się wymieniać stare okna na konstrukcje nowoczesne .
Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Pozwolę sobie zamieścić kilka podpowiedzi, ale wnioski musi każdy wysnuć sobie sam.

Założenia : ogrzewanie gazowe. Cena gazu grudzień 2011   = 2,04 zł brutto/m3. Piec zwykły, sprawność 79%. Temperatura pomieszczeń +18'C.

1. Zysk z wymiany okien na nowe:      Wszystko wyliczone na jeden m2 okna !!!!

stare okna  U = 3 W/m2k , podstawa do obliczeń różnicy 
a) nowe okna drewniane z U = 1,4     = różnica w kosztach ogrzewania  na rok  wynosi  13,20 zł/m2 okna
b) nowe okna drewniane  z   U  =  1,3     = różnica w kosztach ogrzewania  na rok   wynosi  15,40 zł/m2
c, super  nowe  okna  z  U =  1,0    = różnica w kosztach ogrzewania  na rok   wynosi  22,00 zł/m2
Proszę nie mylić U szyby z U całego okna.
2. Zastosowanie rolet zewnętrznych powoduje spadek współczynnika U o około 0.3
 Czyli dla okna z U= 1,4 i żaluzją zewnętrzną  = różnica w kosztach ogrzewania na rok wynosi w sumie około  19,80  zł/m2

Czy 15 zł rocznie dla jednego m2 to dużo czy mało?  Dla mnie mało. 
Jednorodzinny domek parterowy o powierzchni np 120 m2 ,z poddaszem, bez okien dachowych, ma  np. 20 - 25 m2 okien.
25 m2 x 15,40 zł/m2  =  to daje około 385 zł/rok  oszczędności  .
Jeden m2 okna drewnianego to minimum 700 zł/m2 , co daje 700 x 25 m2 = 17500 zł bez kosztów dodatkowych w postaci transportu i montażu . 
Tak więc licząc na wprost czas zwrotu inwestycji mamy  > 17500 / 385 =   45,45  roku 
Wzrost cen gazu równoważy się odsetkami od lokaty ( zamiast kupować okna, wpłacamy 17 tys na lokatę i z tego opłacamy rachunki )
Wnioski pozostawiam Państwu.

ps. Wymiana okien podnosi cenę nieruchomości , czyli jest swego rodzaju inwestycją opierającą się inflacji i z tej racji ma to głęboki sens. 
Wyliczenia można sprawdzić np. na stronie na http://ladnydom.pl/budowa/0,113847.html
Wyniki wychodzą bardzo podobne  :)

30.07.2017 Edit. Niestety link jest już nieaktualny :)

Karol Kopeć