wtorek, 14 czerwca 2011

Rezystograf oporowy - ostatnia deska ratunku :)

Sprawdzanie stanu więźby lub zrębu przy pomocy Pilodynu lub kontroli wzrokowej nie zawsze daje dobry wynik. Drewno jest kapryśne i zaskakujące.  Zastosowanie rezystografu lub metod opartych o zastosowanie promieni X lub ultradźwięków daje dopiero jednoznaczne i wiarygodne odczyty. Oczywiście użycie rezystografu jest najtańszym i najszybszym  sposobem na sprawdzenie  nietypowych uszkodzeń drewna konstrukcyjnego.
Oględziny i badanie pilodynem zakwalifikowało tą belkę do zastosowania w zrębie.
Niestety po przycięciu ujawniła się wewnętrzna zgnilizna .  


Karol Kopeć