sobota, 20 listopada 2010

Zabytkowe okna vs grzyby domowe. Renowacja okien.

Okno jest jednym z podstawowych elementów tak starych jak i nowoczesnych budynków.Niestety z uwagi na to, że okna wykonane są  w większości z drewna, są  narażone na zawilgocenia, a co za tym idzie na ataki grzybów domowych. Wystarczy rok intensywnego zalewania okna, aby doprowadzić do zniszczenia jego konstrukcji. Jedyne co pozostaje, to wymiana zniszczonych elementów na nowe.
Całkowita degradacja ościeżnicy spowodowana  przeciekiem w dachu.
Złuszczenie się farby spowodowane nadmiernym zawilgoceniem .Karol Kopeć

niedziela, 14 listopada 2010

Inspekcja budynków drewnianych w Skansenie w Kolbuszowej

W ubiegłym tygodniu przeprowadziłem inspekcję wytypowanych wcześniej elementów drewnianych obiektów będących własnością Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Wybrano kilkanaście budynków, w których  wytypowano po kilka punktów pomiarowych. Pomiar prawie w sześćdziesięciu punktach rozrzuconych po całym Skansenie trwał niecałe 6 godzin. Wyniki pomiarów były zaskakujące. W miejscach, gdzie spodziewano się złych wyników, odczyty były w miarę dobre. W miejscach, gdzie nie podejrzewano problemów, odkryto występowanie rozległego zniszczenia tkanki drzewnej przez grzyby. Doświadczenie to dowodzi niezbicie o konieczności przeglądania stanu drewna konstrukcyjnego nawet w przypadku pozornie dobrego stanu. Użycie rezystografu znacznie skraca czas pomiaru oraz pozwala na natychmiastowe wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. Pozwala to na szybkie zmiany planów badania, a co za tym idzie, całe badanie jest bardziej efektywne. Otwory pozostające po badaniu są na tyle małe, że mieliśmy trudności ze wzrokową lokalizacją  poprzednio wykonanych pomiarów.
Przygotowanie do wykonania badania rezystografem.

Badanie jakie jest, każdy widzi.....

sobota, 13 listopada 2010

Badanie jakości drewna przy pomocy rezystografu oporowego.

Budownictwo drewniane, tak popularne w dawnych czasach, a zepchnięte w latach 70-dziesiątych i 80-dziesiątych na margines, coraz śmielej wkracza na teraźniejsze place budów. Stale rośnie popularność tak budownictwa zrębowego ( z bali ) jak i szkieletowego ( popularne "kanadyjczyki" z "tubajforów" ). Przepiękne realizacje restauracji samochodowych są tego najlepszym przykładem. Pomimo nieprawdopodobnego postępu w zakresie ochrony drewna przed działaniem niekorzystnych  czynników biologicznych, nie można bagatelizować zagrożeń powodowanych przez owady techniczne szkodniki drewna oraz grzyby domowe. Czasem drobne z pozory niedociągnięcia technologiczne mogą prowadzić do stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi drewnojadów lub grzybów niszczących drewno. Jak wiadomo drewno budowlane wielkogabarytowe zwykle nie mieści się do autoklawów służących do impregnacji ciśnieniowej. W związku z tym przyjęte jest budowanie obiektów w technologii zrębowej  zabezpieczenie biobójcze wykonywane w formie moczenia, smarowania i oprysku. Należy także pamiętać, iż drewno nasącza się wyłącznie w strefie drewna bielastego i tak naprawdę większość drewna pozostaje bez ochrony. Przykładowo dla sosny jest to średnio około 20 słoi strefy bielu, leżących przy obwodzie pnia.  Badania dowodzą, iż popularny spuszczel pospolity zwykle żeruje w drewnie bielu, jednakże znane są przypadki żerowania jego larw w drewnie twardzieli. Grzyby nie mają większych problemów z pokonaniem drewna twardzielowego i często spotykam zaatakowane przez grzyby elementy konstrukcyjne puste w środku. Ostatnio coraz większym problemem stają się mrówki, czego najlepszym przykładem może być całkowicie zniszczona przez te owady murłata w moim garażu.  Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?. Po pierwsze , izolacje. Najczęściej występuje brak lub nieciągłość izolacji poziomej pomiędzy podwaliną drewnianą a fundamentem betonowym. Po drugie, zadaszenie. Nawet drobna dziura w poszyciu dachu powoduje miarowe zalewanie konstrukcji dachu i zwykle kończy się miejscową degradacją drewna. Po trzecie, obróbki blacharskie. Najczęściej uszkodzeniu ulegają zręby w okolicy parapetów okiennych i gzymsów. Drewno jest materiałem bardzo trwałym pod warunkiem użytkowania go w odpowiednich warunkach i pod stałą kontrolą. Do nowoczesnych metod kontrolnych stanu drewna oferowanych przez  "Projektus" Karol Kopeć  należy badanie rezystografem oporowym (resistograph ).  Badanie polega na pomiarze oporu skrawania drewna przez wiertło o średnicy 3 mm. Głębokość badania to max 500 mm. Wynik pomiaru zapisany jest w formie wykresu w skali 1:1. Daje to idealny wgląd we wnętrze badanego elementu. Największymi zaletami zastosowania rezystografu są: super krótki czas badania w porównaniu ze starszymi metodami opartymi na zastosowaniu świdra Presslera ; natychmiastowy wynik pomiaru w postaci wykresu 1:1; badanie całego przekroju elementu oraz badanie elementów przysłoniętych płytami GK, deską szalunkową, boazerią, panelami PVC i innymi przeszkodami niepozwalającymi na zastosowanie np. pilodynu bez ich demontażu; najmniejszą średnicą otworu badawczego oraz możliwością zbadania elementów o grubości do 50 cm.   Szczególnie zalecane jest stosowanie rezystografu w przypadku badania stanu drewna wkopanego w ziemię ( place zabaw dla dzieci, słupy teleinformatyczne i inne konstrukcje drewniane stojące bezpośrednio na  gruncie) oraz drewna stykającego się z innymi materiałami budowlanymi ( mocowanie belki stropowej w ścianie murowanej). Pamiętajmy, że większości uszkodzeń i niekorzystnych zjawisk zachodzących w drewnie jest niewidocznych na powierzchni.