poniedziałek, 2 maja 2011

Kurs konserwacji drewna zabytkowego

Druga edycja : http://projektus.blogspot.com/2011/11/ii-kurs-konserwacji-drewna-zabytkowego.html


Organizowany jest kurs praktycznej konserwacji drewna z uwzględnieniem :

- programowania prac pod względem realnych możliwości finansowych inwestora
- realnych możliwości zakupu środków na rynku środków konserwatorskich
- nauki pracy narzędziami ręcznymi
- nauki stosowania środków konserwatorskich
- usystematyzowania wiadomości o drewnie jako materiale
- zamienników i technologii równoległych
- BHP w konserwacji zabytków
- nowoczesnych technologii stosowanych w konserwacji drewna - rezystograf, fumigacja w azocie, ozonowanie

Kurs  przeznaczony jest wyłącznie dla osób pracujących jako konserwatorzy dowolnej specjalności oraz absolwentów i studentów studiów kierunkowych konserwacji zabytków.

Program szkolenia układany jest na podstawie ankiety wypełnianej przez chętnych do odbycia kursu.
Pozwala to na wyeliminowanie tematów zbędnych .
Zajęcia w muzeum lub w Skansenie.

Koszt szkolenia  z noclegiem i wyżywieniem - od 350 do 500 zł / dzień w zależności od programu.
W tym są materiały i narzędzia.
Minimalna długość kursu to 5 dni.

Kurs kończy się egzaminem , który może być trudny. Opłacenie należności nie gwarantuje otrzymania certyfikatu ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni konserwatorzy drewna, technolog drewna , biegli sądowi z omawianego zakresu oraz wielu innych specjalistów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres :  opinie@vp.pl