piątek, 1 marca 2013

Imitacje stropów drewnianych. Stropy drewniane w zabytkach.

Często w adaptacji obiektów zabytkowych spotyka się konieczność wykonania stropów "betonowych" .
Jednakże ze względów tak estetycznych jak i konserwatorskich , konieczne jest odtworzenie wyglądu pomieszczeń poprzez zamontowanie imitacji stropów drewnianych. Oto przykład tego typu działań w obiekcie odbudowywanym po całkowitym zniszczeniu. Możliwe jest także wykonanie stropów opartych na konstrukcji stalowej i przykrytych od dołu drewnem.

Zamek piastowski w Krośnie Odrzańskim.
Karol Kopeć

Widok przed rozpoczęciem prac.

Imitacja stropów drewnianych. Belki z drewna olchy. 

Montaż  belek na stropie.

Efekt  stropu drewnianego został osiągnięty.

Imitacja stropu belkowego z wypełnieniem z płyty K-G.

Imitacja stropu drewnianego z wypełnieniem w formie boazerii. 

Imitacja stropu drewnianego.

Trudno rozróżnić imitacje od prawdziwych stropów z drewna. 
Od projektu do wykonania. Witryna z drewna litego.

W praktyce często wykonawca dostaje szkic plastycznego rozwiązania czy projekt architektoniczny.
Brak w tego typu projektach rozwiązań technologicznych sprawia, iż wykonawca zmuszony jest do wykonania projektu technicznego.
Oto przykład witryny z  litego drewna mahoniu meranti , zamontowana w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie. Projekt plastyczny trzeba było dostosować do istniejących wymiarów budynku i możliwości technologicznych właściwych dla wyrobów z drewna litego.

Karol Kopeć


Rezystograf oporowy- historia jednego pomiaru

Pomiary rezystografem oporowym stają się coraz bardziej popularne. Badanie stanu zrębu stało się szybkie, łatwe i niskobudżetowe.  Natychmiastowy wynik pomiaru oraz bezsporny wynik badania to atuty przemawiające za stosowaniem rezystografów w przypadku konserwacji zabytków.
Oto zapis pomiarów stanu zachowanie drewna w Skansenie w Kolbuszowej.

Karol Kopeć
Przygotowanie urządzenia do pomiaru

Papier na miejscu. Można zamykać klapę ochronną.

Pomiar stanu podwaliny.

Wiertło.

Pomiar trwa minutę więc nie jest uciążliwy.

Polska oszczędność. Przy odwiertach próbnych wykorzystuje się papier na obie strony. 

Sprawdzeniu podlegają miejsca szczególnie narażone na atak czynników biologicznej destrukcji drewna.